2011. szeptember 12., hétfő

Győrben élni jó! – boldogan élnek a győriek

A 2010/2011-es tanév tavaszi félévében a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium egy kisebb csapata célul tűzte ki Győr Boldogság Indexének kiszámítását. A kutatás alapját a HPI (Happy Planet Index), Boldog Bolygó Index képezte. Ez a mutatószám az emberi jóllét és a fejlődés teljesen új mutatószáma, mely három különálló jelzőszámot foglal magában, ezek a következők: elégedettség az élettel saját bevallás alapján, ökológiai lábnyom és várható élettartam.

A HPI szakít az általánosan használt GDP-vel. Az egészséget és a pozitív életélményt határozza meg. A sikeres társadalom úgy tudja támogatni a jólétet, hogy az nem megy a Föld rovására. A számításhoz használt képlet egyszerűnek tűnhet, hiszen a boldog éveket kell osztani az ökológiai lábnyommal, azonban ezen adatok kiszámolása hatalmas munkát igényel. A képlethez szükséges még a születéskor várható élettartam. A kérdőív értékeléséhez és a reprezentativitás eléréséhez a Központi Statisztikai Hivatal lakossági adatai alapján meghatároztuk a különböző korcsoportok részarányát, az ún. lakossági kvótákat.

A kérdőív kitöltetése elsősorban online zajlott, de egyes korcsoportok nem voltak ilyen módon elérhetők, őket a kérdőív nyomtatott változatával értük el. A Kálóczy téri Idősek Otthonában személyes beszélgetés során töltettünk ki kérdőíveket néhány idős győri lakossal, az EESZI (Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény) együttműködésével és engedélyével. Ezeket a kérdőív eredményeket is felvittük az online felületre, hogy a kérdőív eredményeit elektronikusan tudjuk feldolgozni.

A korcsoportok eredményei súlyozott átlagolással kerültek a végső eredménybe, Győrben az adott korcsoportba tartozók aránya képezte a súlyozás alapját. Ennek eredményeként 1-től 10-ig terjedő értékskálán vizsgálva (ahol az 1 a legrosszabb, 10 a legjobb érték) saját bevallásuk alapján a győri nők boldogsága 7,22, a férfiaké 6,79. A kettő lakosságszám alapján súlyozott átlagaként a győriek boldogsága 7,02 lett.

A HPI képlethez a korábbi évben kiszámított győri ökológiai lábnyom is felhasználásra került, melyet a Szakkollégium és az Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület közös munka keretében számított ki. Győr ökológiai lábnyomának értéke 4,33 gha/fő volt, ezt az értéket használtuk fel HPI számításunk során is.

A képlethez harmadik elemként szükséges volt a születéskor várható élettartam meghatározása. A Központi Statisztikai Hivatal férfiakra és nőkre vonatkoztatva külön vizsgálja a várható élettartamot, nekünk azonban egy összevont győri várható élettartamra volt szükségünk a számításhoz. A Győrre vonatkozó élettartamot egyszerűen a győri lakosság nemek szerinti arányával súlyoztuk. A győri lakosok 53,54%-a nő, 46,46%-a férfi. A KSH adatai alapján a várható élettartam nők esetében 78,86 év, férfiaknál 70,86 év. A várható élettartam 60-75 év között átlagosnak mondható, 75 év feletti élettartam esetén már jó az eredmény. Győr lakosságának várható élettartama az előbbi adatok alapján 75,14 év.

A három összetevő ismeretében kiszámítható Győr Boldogság Indexe:
HPI = [boldog évek száma / (ökológiai lábnyom + α)] x β
(α és β értéke állandó a New Economics Foundation meghatározása alapján: α= 3,35 β= 6,42)
Boldog évek száma= várható élettartam x élettel való elégedettség= 75,14 x 0,702 = 52,75 év
HPI (Győr) = [52,74828 / (4,33 + 3,35)] x 6,42 = 44,09427

A kutatás eredményeként Győr Boldogság Indexe 44,094. Ezzel az értékkel Győr, Olaszország Boldog Bolygó Indexéhez áll a legközelebb (Olaszország HPI értéke 44,0). A világ országainak rangsorában Győr városa a 69. helyen szerepelne. Győr Boldogság Indexe magasabb, mint a Magyarország egészére vizsgált érték. Magyarország HPI értéke 38,9. Győr HPI értéke megelőzi többek között az Egyesült Királyság (43,3) valamint Franciaország (43,9) HPI értékét is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése