2011. április 28., csütörtök

A győri HPI kutatás állása

A 2011/12 év tavaszi szemeszterében a szakkollégium egy kisebb csapata Győr Boldogság Indexének kiszámolásába vágta fejszéjét. Azonban mit is jelent ez?

Nemzetközi nyelven HPI-nek hívjuk. A Boldog Bolygó Index az emberi jóllét és a fejlődés teljesen új mutatószáma. Többdimenziós, jól elkülöníthető változókból tevődik össze, melyek mindegyike az emberi lét más-más vonatkozását tükrözi. Három különálló jelzőszámot foglal magába, melyek a következők: ökológiai lábnyom, elégedettség az élettel saját bevallás alapján és várható élethossz. A legfrissebb számítások alapján nincsen olyan ország Földünkön, amely olyan jól szerepelne, amennyire tudna, a legtöbb pedig messze ez alatt marad, így a Boldog Bolygó Indexet akár Boldogtalan Bolygó Indexnek is hívhatnánk.

Első feladatunk volt, hogy a European Social Survey oldalán található ’Life Satisfaction’-ra vonatkozó kérdőíveket és módszertant áttanulmányozzuk. Ebből elkészült egy magyar nyelvű összefoglaló:

A NEF (New Economics Foundation) egy független gondolkodó és cselekvő „zászlós hajó”, mely ösztönzi és szemlélteti az igazi gazdasági jólétet. Az a céljuk, hogy javítsák az életminőséget azáltal, hogy innovatív megoldásokat kínálnak és kérdőre vonják az általános gondolkodásmódot gazdasági, környezeti és társadalmi témákban. Náluk első helyen áll az ember és a Föld.

A HPI szakít az általánosan használt GDP-vel. Az első HPI riport meghatározza az egészséget és a pozitív életélményt, mint egyetemes emberi célokat és a természeti kincseket, mint alapvető forrásokat, melyeken emberi rendszereink nyugszanak. A sikeres társadalom úgy tudja támogatni a jólétet, hogy az nem megy a Föld rovására.

A HPI 2.0 új, továbbfejlesztett adatokkal számol, melyeket 143 országból gyűjtött össze és lefedik a Föld népességének 99%-át. A pontozás 0-100-as skálán történik, magas pontokat csak úgy lehet elérni, ha mind a 3 tényező együttesen van jelen az indexben.

A kiszámolás első ránézésre nem bonyolult, mivel egyszerűen a boldog éveket el kell osztani az ökológiai lábnyommal, azonban tudjuk, hogy ezek kiszámolása nagyon sok előzetes munkát igényelnek és sok erőfeszítést, hogy pontos adatok álljanak rendelkezésünkre.

A továbbiakban egy elektronikus kérdőívet állítottunk össze, amin keresztül szeretnénk többet megtudni, hogy mennyire is boldogok a kitöltők? Ezzel egy időben a győri lakosság korfáját kezdtük el vizsgálni, hogy milyen a várható élettartam, továbbá az országos adatokat hogyan tudnánk korrigálni.

Összefoglalóm utolsó pontjában arra fogok kitérni, hogy ha tudjuk, hogy mekkora ez a mutató, akkor az számunkra miért is jó és tanulságos?

A Földön az emberek sok ezer év alatt folyamatosan arra törekedtek, hogy olyan eszközöket és dolgokat keltsenek életre és alkossanak, amelyek megkönnyítik mindennapjaikat és boldog óráik számát, vagy éppen csak a szükséghelyzet szülte a létrehozást. A Föld boldogsága azonban még ma sem 100%-os, sőt jobban megvizsgálva láthatjuk, hogy eléggé szomorú adatokkal kell szembenéznünk. Az első helyen végző Costa Rica sem mondhatja el magáról, hogy teljesen boldog és olyan ország, mint például az álmok megvalósulásának otthonáról híres USA HPI indexe is meglehetősen kis értékkel ’büszkélkedhet’. Hazánk a 143 vizsgált országból a 90. helyen áll.

A számok és mutatók arra engedik következtetni az embereket és a vizsgálókat, ez esetben minket, szakkollégistákat, hogy minden országnak még sokat kell tennie a fenntartható jólét eléréséért, így az általunk vizsgált győri sokaságnak is.

Vida Noémi